C/2007W1 (Boattini)

Schattingen van de helderheid van komeet C/2007W1 (Boattini) door leden van de kometenvereniging.

													Grenshelderh.
Datum	Tijd	MM	m1		Ref	Instrument			Dia	DC	h	C	Z	T.	Lu.	Naam	Opmerkingen
2008
15-jul	1,5   S	6,4		TK	10	x	50	B	7	3	12	3,5	5,0		        2/   LOO
30-jul	1,2	S	7,5		TK	15	x	80	B	~17	4	25	5,8	6,5	9,5	1	SCH04
31-jul	1,3	S	7,4		TK	10	x	50	B	~20	3	25	6,0	6,5	9	1	SCH04
5-aug	1,5	S	7,6		TK	15	x	80	B	~20	3/	25	5,7		9,5	2	SCH04
9-aug	2,3	S	8.7		TK	53	x	250	L	4	3	45	5,7	6,0		2	LOO
10-aug	23,4	S	8,0	:	TK	15	x	80	B	~15	1/	25	5,8	6,2	9,5	2	SCH04
10-aug	2,8	S	9,2		TK	53	x	250	L	4	3	45	4,5	5,8	12,5	2	LOO