C/2011 W3 (Lovejoy)

Waarnemingen van komeet C/2011 W3 (Lovejoy) door leden van de Nederlandse Kometen Vereniging.

Datum Tijd MM m1  RF Instrument Coma  DC h  Grenshelderh. Lu    Obs
    (UT)               '    °  C  Z  T
2011
29-dec 02,3 S  5,4 S  3x 30 B   10x15 2  19 5,0 6,0   1 T   RIE
29-dec 02,2 S  5,1 S  3x 30 B   10x15 2  17 5,0 6,0   1 T   RIE
26-dec 01,8        NE           8 5,0 6,0   1/ CL,T  RIE

Opmerkingen bij de waarnemingen.

26 dec: De staart is zo helder dat deze al vanuit de auto op de verlichte snelweg te zien is. De staart is zonder donker adaptatie te volgen over 29 graden lengte, de laatste 5 duidelijk gekromd en minder helder. Staart is net wat helderder dan de Melkweg. Doordat de kop in de wolken verborgen is krijg je een sterk ‘zoeklichteffect’.

29 dec: Komeet heeft in de afgelopen dagen een opvallende verandering ondergaan. De staart is een stuk minder helder en indrukwekkend (hoewel nog wel zichtbaar met het blote oog), minder breed en ook volledig recht. Staart is met de 4*30 binoculair te volgen tot een stukje voor Fomalhaut, over zo’n 31 graden. De coma is zichtbaar als een ‘druppelvormig aanhangsel’ aan het begin van de staart.

Waarnemer:

RIE = Hermanus Rietveld, Zoetermeer.