Handleiding en waarnemingsformulier

De afgelopen maanden is er door Johan van Dorp en Alex Scholten hard gewerkt aan een nieuw digitaal waarnemingsformulier in Excel formaat:  NKV-WaarnemingsFormulier-aug2018

Voor waarnemers die niet beschikken over Excel is het ook nog steeds mogelijk de Word variant van het formulier te gebruiken:  NKV-WaarnemingsFormulier-9dec2015

Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog even de laatste versie van de waarnemingshandleiding: Handleiding Nederlandse Kometen Vereniging juni 2018 – web

Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of verbeteringen dan kunt u deze melden aan de waarnemingsleider Johan van Dorp: vandorps@kpnmail.nl

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>